Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 92 N Ako zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí (heslo používateľa) 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova. 2 Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter. 3 Stlačením klávesu < alebo , vyberte položku Security. Zobrazí sa karta Security. Vyberte položku Set User Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na zadanie hesla jedenkrát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete heslo odstrániť, nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 93 N Nastavenie hesla systému Windows Ako pridať heslo systému Windows 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na položku Používateľské kontá. 4 Kliknite na možnosť Vytvoriť heslo pre svoje konto pod položkou Upravte vaše používateľské konto. 5 Do polí Nové heslo a Potvrdiť nové heslo zadajte heslo pre vaše konto. 6 Kliknite na Vytvorte heslo. ✍ Ďalšie informácie o hesle systému Windows nájdete v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Ako zmeniť heslo systému Windows 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na položku Používateľské kontá. 4 Kliknite na položku Zmeniť hesla. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo. 6 Do polí Nové heslo a Potvrdiť nové heslo zadajte nové heslo. 7 Kliknite na tlačidlo Zmeniť hesla.