Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie Správa napájania VAIO n 96 N Používanie funkcie Správa napájania VAIO Správa napájania umožňuje nastaviť plány prevádzky pri napájaní zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spotrebu energie. Funkcia Správa napájania VAIO (VAIO Power Management) dopĺňa funkciu Možnosti napájania systému Windows. S touto softvérovou aplikáciou môžete vylepšiť funkcie riadenia spotreby systému Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže batérie. Výber plánu napájania Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje napájací zdroj, ktorý práve používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania. Ako zvoliť plán napájania 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť Možnosti napájania. 2 Zvoľte váš požadovaný plán napájania. Ako zmeniť nastavenia plánu napájania 1 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu napravo od požadovaného plánu napájania v okne Možnosti napájania. Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja. 2 Ak potrebujete zmeniť rozšírené nastavenia, kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania a prejdite na krok č. 3. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. 3 Kliknite na kartu Správa napájania VAIO (VAIO Power Management). Zmeňte nastavenia pre každú položku. 4 Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > n 97 N Rozšírenie vášho počítača VAIO Váš počítač VAIO a pamäťové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Z dôvodu, aby ste sa vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby výrobku, odporúčame: ❑ Vo veci inštalácie nového pamäťového modulu sa obráťte na svojho predajcu. ❑ Ak nie ste oboznámení s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamäť inštalovať sami. ❑ Nemali by ste sa dotýkať konektorov ani otvárať kryt priestoru s pamäťovými modulmi. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5). Typ a kapacita pamäťových modulov nainštalovaných v počítači sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.