Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n100 N ❑ ❑ ❑ ❑ Använd den speciella påse som medföljer minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda den mot statisk elektricitet. Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter i datorn, kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin. Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för ❑ värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler ❑ direkt solljus ❑ stora mängder damm ❑ mekaniska vibrationer eller stötar ❑ starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C ❑ hög luftfuktighet. Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika hand- och fingerskador.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n101 N Ta ur och sätta i minnesmoduler Så här byter du eller lägger till en minnesmodul 1 Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning. 2 Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet. 3 Vänta ungefär en timme tills datorn har svalnat. 4 Ta bort skruven (anges med pilen nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket. ! Se till att behålla skruven för framtida bruk. 5 Rör vid ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.