Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n104 N Kontrollera minneskapaciteten Så här kontrollerar du minneskapaciteten 1 Starta datorn. 2 Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center. 3 Klicka på System Information och sedan på System Information. Minneskapaciteten visas i det högra fönstret. Om det nya minnet inte syns gör du om installationen och startar därefter om datorn.

Försiktighetsåtgärder > n105 N Försiktighetsåtgärder Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator. ❑ Information om säkerhet (sidan 106) ❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 108) ❑ Hantera datorn (sidan 109) ❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 111) ❑ Använda elnätet som strömkälla (sidan 112) ❑ Sköta den inbyggda kameran (sidan 113) ❑ Hantera skivor (sidan 114) ❑ Använda batteriet (sidan 115) ❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 116) ❑ Sköta den inbyggda lagringsenheten (sidan 117)