Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Information om skötsel och underhåll n108 N Information om skötsel och underhåll Datorn ❑ ❑ Rengör chassit med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsverktyg med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel, t.ex. alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn. Dra ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn. LCD-skärmen Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om du gnuggar på skärmen kan den skadas. Den inbyggda kameran Rengör den inbyggda kameran och området kring den med en mjuk, torr trasa. Gnid inte för hårt i det här området eftersom det repas lätt. Skivor ❑ ❑ ❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner, alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan. Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt. Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n109 N Hantera datorn ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den, koppla ur den från nätuttaget och ta ut batteriet. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen. Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för ❑ värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler ❑ direkt solljus ❑ stora mängder damm ❑ fukt eller regn ❑ mekaniska vibrationer eller stötar ❑ starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C ❑ hög luftfuktighet. Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn inte fungerar. Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar du datorn till lämpligt avstånd från radion eller TV:n. Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken. Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar ett auktoriserat Sony-service/ supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5).