Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Partition

Felsökning > Partition n128 N Partition Hur skapar jag en hårddiskpartition? I Windows finns en funktion som gör att du kan skapa en partition utan att behöva återställa datorsystemet. 1 Klicka på Start, Kontrollpanelen, System och säkerhet och Skapa och formatera hårddiskpartitioner under Administrationsverktyg. 2 Om fönstret User Account Control visas klickar du på Ja. Om du är inloggad på datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och -lösenord. 3 Högerklicka på C-enheten och välj Krymp volym. 4 Ange storleken på partitionen som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas (MB) och klicka på Krymp. 5 Högerklicka på Inte allokerat och välj Ny enkel volym. 6 Följ instruktionerna på skärmen. ✍ Om du använder VAIO Care Rescue kan du skapa en partition under återställningsprocessen. Se Använda VAIO Care (sidan 32) om du vill ha mer information.

Felsökning > Batteri n129 N Batteri Hur vet jag om batteriet är laddat? Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se Ladda batteriet (sidan 22) om du vill ha mer information. När använder datorn ström från elnätet? När datorn är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i. När bör jag ladda om batteriet? Ladda batteriet i följande fall: ❑ Batteriet är nästan urladdat och både laddningslampan och strömindikatorlampan blinkar. ❑ Du har inte använt batteriet på länge. När bör jag byta ut batteriet? Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd håller på att ta slut. Du kan kontrollera batteriladdningskapaciteten med funktionen Battery på VAIO Control Center. Är något fel om det installerade batteriet blir varmt? Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.