Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Stänga

Komma igång > Stänga av datorn på ett säkert sätt n 26 N Stänga av datorn på ett säkert sätt Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan. Så här stänger du av datorn 1 Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn. 2 Spara dina data och avsluta alla program som körs. 3 Klicka på Start och på knappen Stäng av. Efter en kort stund stängs datorn av automatiskt. Kontrollera att strömindikatorn släcks.

Komma igång > Använda energisparlägen n 27 N Använda energisparlägen Med inställningarna för energibesparing kan du öka batteriets livslängd. Förutom det normala driftsläget har datorn två särskilda lägen för att spara energi: vänteläge och viloläge. ! Om du inte tänker använda datorn på länge och den är frånkopplad från nätadaptern försätter du datorn i viloläge eller stänger av den. Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta. Läge Normalläge Vänteläge Viloläge Beskrivning Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge är den gröna strömindikatorlampan tänd. I vänteläge stängs LCD-skärmen av, och de inbyggda lagringsenheterna och processorn förbrukar mindre energi. Strömindikatorlampan blinkar långsamt orange i det här läget. Det går fortare för datorn att återgå från vänteläge än från viloläge. Vänteläget drar dock mer ström än viloläget. I viloläge bevaras systemets tillstånd på de inbyggda lagringsenheterna och strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data. I detta läge är strömindikatorlampan släckt.