Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda tangentbordet n 34 N Använda tangentbordet Ditt tangentbord har ett par extratangenter för olika funktioner som är specifika för modellen. Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten ✍ Vissa tangentbordsfunktioner går bara att använda efter det att operativsystemet har startats. Kombination/Funktion Fn + (F1): användning av pekplatta Fn + % (F2): ljud av Fn + 2 (F3/F4): volymkontroll Fn + 8 (F5/F6): ljusstyrkekontroll Funktion Aktiverar och inaktiverar pekplattan. Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna eller hörlurarna. Ändrar volymen. Om du vill höja volymen håller du ned knapparna Fn+F4 eller så trycker du på knapparna Fn+F4 och sedan på knapparna M eller ,. Om du vill sänka volymen håller du ned knapparna Fn+F3 eller så trycker du på knapparna Fn+F3 och sedan på knapparna m eller

Använda din VAIO-dator > Använda tangentbordet n 35 N Kombination/Funktion Funktion Fn + /T (F7): visningsskärm Växlar mellan datorns bildskärm och en extern skärm. Tryck på Enter för att välja visningsläge. ! Om du kopplar bort en bildskärmskabel när en extern bildskärm har valts blir datorns bildskärm svart. Tryck i så fall två gånger på F7-tangenten medan du håller ned Fn-tangenten och tryck sedan på Enter för att växla visningsläge till datorn. Användning av flera bildskärmar kanske inte stöds beroende på den externa bildskärm som har anslutits. Fn + / (F9/F10): zooma Fn + (F12): viloläge Ändrar storleken på en bild eller ett dokument som visas i ett program. Om du vill förminska visningen (zooma ut) trycker du på tangenterna Fn+F9. Om du vill förstora visningen (zooma in) trycker du på tangenterna Fn+F10. Mer information finns i hjälpfilen på VAIO Control Center. Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den anslutna kringutrustningens aktuella tillstånd på den inbyggda lagringsenheten, och strömmen till systemet stängs sedan av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på strömmen med strömbrytaren. Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 27).