Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda specialfunktionsknappar n 38 N Använda specialfunktionsknappar Din dator har specialknappar som används för särskilda funktioner på datorn. Specialfunktionsknappar ASSIST-knappen Funktioner Startar VAIO Care när datorn är på. ASSIST-knappen startar VAIO Care Rescue när datorn är av. VAIO Care Rescue kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas. Se Använda VAIO Care (sidan 32) om du vill ha mer information. ! Tryck inte på ASSIST-knappen när datorn är i viloläge. WEB-knappen Om du trycker på WEB-knappen när datorn är i normalläge startas som standard den webbläsare som har tilldelats knappen. Om du trycker på WEB-knappen när datorn är avstängd aktiveras funktionen för snabb webbåtkomst och webbläsaren som används med funktionen startas. Se Använda funktionen för snabb webbåtkomst (sidan 39) om du vill ha mer information. ! WEB-knappen fungerar inte när datorn är i vänteläge eller viloläge. VAIO-knappen Utför den standarduppgift som tilldelats knappen. Du kan ändra standarduppgiften med VAIO Control Center.

Använda din VAIO-dator > Använda funktionen för snabb webbåtkomst n 39 N Använda funktionen för snabb webbåtkomst Med funktionen för snabb webbåtkomst kan du ansluta direkt till Internet utan att starta Windows. Aktivera funktionen för snabb webbåtkomst Datorn måste vara avstängd för att du ska kunna aktivera funktionen för snabb webbåtkomst. Så här aktiverar du funktionen för snabb webbåtkomst 1 Tryck på WEB-knappen på datorn. 2 Följ instruktionerna i guiden som visas första gången du använder funktionen. När du har slutfört den inledande konfigurationen startas den webbläsare som används med funktionen för snabb webbåtkomst nästa gång du trycker på WEB-knappen. Avsluta funktionen för snabb webbåtkomst ! Om du ska kunna starta Windows måste du först avsluta funktionen för snabb webbåtkomst. Du avslutar funktionen för snabb webbåtkomst på något av följande sätt: ❑ Klicka på ikonen längst ned till vänster på skärmen. ❑ Tryck på WEB-knappen. ❑ Tryck på datorns strömbrytare. Klicka på ikonen längst ned till höger på skärmen om du vill ha mer information om hur du använder funktionen för snabb webbåtkomst eller om begränsningar för funktionen.