Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 66 N Starta trådlös LAN-kommunikation Du måste först upprätta en trådlös LAN-kommunikation mellan datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej). Mer information finns i Windows Hjälp och support. Om du vill ha hjälp med att konfigurera ett trådlöst nätverk klickar du på Start, Alla program och VAIO Easy Connect och följer sedan instruktionerna på skärmen i Easy Internet Connection Setup. ! Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten. Så här startar du trådlös LAN-kommunikation 1 En åtkomstpunkt måste finnas installerad. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. 2 Slå på WIRELESS-brytaren. 3 Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet. 4 Klicka på omkopplaren bredvid Wireless LAN för att växla den till On i fönstret VAIO Smart Network. Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds. 5 Klicka på eller i Aktivitetsfältet. 6 Markera den åtkomstpunkt du vill använda och klicka på Anslut.

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 67 N Koppla från trådlös LAN-kommunikation Så här kopplar du från trådlös LAN-kommunikation Klicka på omkopplaren bredvid Wireless LAN för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network. ! Om du stänger av funktionen för trådlöst LAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.