Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Roumain

Precauţii > Utilizarea

Precauţii > Utilizarea acumulatorului n116 N Utilizarea acumulatorului ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Durata de viaţă a acumulatorului este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienţei scăzute a acumulatorului la temperaturi joase. Încărcaţi acumulatorii la temperaturi cuprinse între 10°C şi 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare mai mare. Nu încărcaţi acumulatorul într-un alt mod decât cel descris în ghidul de utilizare sau după cum menţionează Sony în scris. În timp acumulatorul este în uz sau este încărcat, acumulatorul se încălzeşte. Acest lucru este normal şi nu trebuie să vă îngrijoreze. Nu trebuie să descărcaţi acumulatorul înainte de reîncărcare. Dacă acumulatorul se descarcă rapid după ce l-aţi încărcat complet, este posibil ca acumulatorul să se apropie de sfârşitul perioadei de funcţionare şi trebuie înlocuit.

Precauţii > Manipularea „Memory Stick” n117 N Manipularea „Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nu atingeţi conectorul „Memory Stick” cu degetele sau cu obiecte metalice. Folosiţi doar etichetele adezive furnizate odată cu „Memory Stick”. Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă şi nu expuneţi „Memory Stick”. Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi suportul „Memory Stick”. Menţineţi suportul „Memory Stick” uscat. Nu utilizaţi şi nu depozitaţi suportul „Memory Stick” în locuri expuse la: ❑ Electricitate statică ❑ Zgomot electric ❑ Temperaturi foarte mari, precum în cazul maşinilor parcate la soare ❑ Lumină solară directă ❑ Umiditate ridicată ❑ Substanţe corozive Folosiţi cutia de depozitare furnizată odată cu „Memory Stick”. Faceţi copii de siguranţă ale datelor de valoare. Când folosiţi „Memory Stick Duo”, nu utilizaţi un stilou cu vârf subţire pentru a scrie pe eticheta lipită pe „Memory Stick Duo”. Exercitarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.