Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Používání akumulátoru n114 N Používání akumulátoru ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená výkonnost při nízkých teplotách. Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 °C do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle. Akumulátory nenabíjejte žádným jiným způsobem, než je popsán v této uživatelské příručce nebo v písemných materiálech společnosti Sony. Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat. Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet. Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru brzy opět nízké, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.

Bezpečnostní zásady > Práce s médii „Memory Stick“ n115 N Práce s médii „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nedotýkejte se konektoru médií „Memory Stick“ prsty nebo kovovými předměty. Používejte pouze štítky dodané s médiem „Memory Stick“. Média „Memory Stick“ neohýbejte, neupusťte ani je nevystavujte silným nárazům. Média „Memory Stick“ nedemontujte ani neupravujte. Média „Memory Stick“ uchovávejte v suchu. Neumísťujte média „Memory Stick“ na místa vystavená: ❑ statické elektřině, ❑ elektrickému rušení, ❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci, ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ vysoké vlhkosti, ❑ korozívním látkám. Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii „Memory Stick“. Vytvářejte záložní kopie cenných dat. Na štítek připevněný k médiu „Memory Stick Duo“ nepište perem s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl poškodit vnitřní součásti.