Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > n118 N ❑ Dotyková podložka (str. 153) ❑ Klávesnice (str. 154) ❑ Diskety (str. 155) ❑ Zvuk a video (str. 156) ❑ „Memory Stick“ (str. 158) ❑ Periferní zařízení (str. 159)

Řešení potíží > Provoz počítače n119 N Provoz počítače Co udělat, pokud se počítač nespouští? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor. Pokud jsou připojena zařízení USB, odpojte je a restartujte počítač. Vyjměte všechny doplňkové paměťové moduly, které jste případně vložili od zakoupení počítače, a restartujte počítač. Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut. Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem. Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač. Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Zkontrolujte, zda používáte dodaný adaptér střídavého napětí Sony. Pro zachování bezpečnosti používejte pouze pravé akumulátory a adaptér střídavého napětí Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.