Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 12 N A Čidlo okolního osvětlení (str. 35), (str. 147) Měří intenzitu okolního osvětlení pro automatické přizpůsobení jasu obrazovky LCD na optimální úroveň. B Kontrolka Num lock (str. 16) C Kontrolka Caps lock (str. 16) D Kontrolka Scroll lock (str. 16) E Tlačítko ASSIST (str. 37) F Tlačítko WEB (str. 37) G Tlačítko VAIO (str. 37) H Vypínač I Kombinovaná patice pro paměťové karty „Memory Stick Duo“/ SD * (str. 49), (str. 56) J Kontrolka přístupu k médiím (str. 16) K Kontrolka napájení (str. 16) L Kontrolka nabíjení (str. 16) M Kontrolka diskové jednotky (str. 16) N Přepínač WIRELESS (str. 62), (str. 67) O Kontrolka WIRELESS (str. 16) * Tento počítač podporuje média „Memory Stick“ o velikosti Duo a paměťové karty SD. Tato média však nemůžete používat současně.

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 13 N Pohled zprava A Konektor pro sluchátka (str. 74) B Konektor mikrofonu (str. 84) C Konektory USB * (str. 85) D Optická jednotka (str. 41) E Tlačítko pro vysunutí jednotky (str. 41) F Otvor pro ruční vysunutí (str. 139) G Bezpečnostní otvor (pouze u řady VPCCB) * Kompatibilní s normou USB 2.0.