Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n132 N Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) Co udělat, když na hlavním panelu není zobrazena ikona VAIO Smart Network? ❑ Na hlavním panelu klepněte na ikonu a zkontrolujte, zda je zobrazena ikona VAIO Smart Network . ❑ Pokud ikona VAIO Smart Network na hlavním panelu není, klepněte na možnost Start, Všechny programy a VAIO Smart Network a změňte nastavení tak, aby byla ikona zobrazena na hlavním panelu.

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n133 N Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut. Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 V části Síť a Internet klepněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě. 3 Klepnutím na možnost Připojit k síti zkontrolujte, zda je vybrán přístupový bod. Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč. Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Pro změnu nastavení použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na možnost Systém a zabezpečení a Možnosti napájení. 3 Klepněte na tlačítko Změnit nastavení schématu u aktuálního režimu. 4 Klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení. 5 Poklepejte na možnost Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby. 6 V rozevíracím seznamu vyberte možnost Maximální výkon.