Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n136 N Technologie BLUETOOTH Co udělat, pokud jiná zařízení BLUETOOTH nevidí můj počítač? ❑ ❑ ❑ ❑ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci BLUETOOTH. Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači. Funkci BLUETOOTH nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim počítače a zapněte přepínač WIRELESS. Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe. Co udělat, pokud není možné najít zařízení BLUETOOTH, se kterým chci komunikovat? ❑ ❑ ❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnutou funkci BLUETOOTH. Další informace najdete v příručce k zařízení. Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením BLUETOOTH, nemusí být nalezeno nebo nemusí být schopno s počítačem navázat spojení. Chcete-li povolit jiným zařízením BLUETOOTH komunikovat s počítačem, použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny. 2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení BLUETOOTH a zvolte možnost Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n137 N Co udělat, pokud se jiná zařízení BLUETOOTH nemohou spojit s tímto počítačem? ❑ ❑ ❑ Projděte si tipy v části Co udělat, pokud není možné najít zařízení BLUETOOTH, se kterým chci komunikovat? (str. 136). Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena. Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Přisuňte zařízení BLUETOOTH blíže k počítači. Proč je spojení BLUETOOTH pomalé? ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách a na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln a na operačním systému a použitém softwaru. Přisuňte zařízení BLUETOOTH blíže k počítači. Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Ačkoli zařízení BLUETOOTH využívají technologií pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat. Pokud se verze technologie BLUETOOTH používaná zařízením BLUETOOTH, se kterým chcete komunikovat, liší od verze používané v počítači, bude komunikace pomalejší. Vysokorychlostní komunikace mezi počítačem a zařízeními BLUETOOTH je možná v případě, že jde o zařízení kompatibilní s vysokorychlostní technologií BLUETOOTH. Při vysokorychlostní komunikaci musíte v počítači povolit bezdrátovou síť WLAN i komunikaci BLUETOOTH. ! Některé profily BLUETOOTH vysokorychlostní komunikaci nepodporují.