Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme > Kontrolky

Začínáme > Kontrolky n 16 N Kontrolky Počítač je vybaven těmito kontrolkami: Kontrolka Napájení 1 Funkce Svítí zeleně, když je počítač v normálním režimu, pomalu oranžově bliká, když je počítač v úsporném režimu a zhasne při vypínání počítače nebo při přechodu do režimu spánku. Nabíjení Svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v části Nabíjení akumulátoru (str. 21). Integrovaná kamera Přístup k médiím Disková jednotka Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Svítí při práci s integrovanou kamerou. Svítí, když systém zapisuje data na paměťovou kartu (například „Memory Stick“ nebo SD) nebo je z ní čte. (Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného režimu ani počítač nevypínejte.) Když kontrolka nesvítí, počítač paměťovou kartu nepoužívá. Svítí, když integrované paměťové zařízení nebo optická jednotka čte nebo zapisuje data. Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného režimu ani počítač nevypínejte. Stisknutím klávesy Num Lk nebo kombinace kláves Fn+Num Lk aktivujete numerickou klávesnici. Dalším stisknutím těchto kláves numerickou klávesnici deaktivujete. Když kontrolka nesvítí, není numerická klávesnice aktivní. Po stisknutí klávesy Caps Lock budete psát velká písmena. Pokud svítí tato kontrolka a stisknete klávesu Shift, budete psát malá písmena. Dalším stisknutím klávesy Caps lock kontrolku zhasnete. Když kontrolka Caps lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní. Stisknutím kláves Fn+Scr Lk měníte způsob rolování displeje. Když kontrolka Scroll lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním posouvání. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte, a klávesa nepracuje ve všech programech. Svítí, když je zapnuta jedna nebo více možností bezdrátové sítě.

Začínáme > Připojení zdroje napájení n 17 N Připojení zdroje napájení Jako zdroj napájení počítače lze používat adaptér střídavého napětí nebo akumulátor. Používání adaptéru střídavého napětí Když je počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě. ✍ Používejte pouze adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem. Používání adaptéru střídavého napětí 1 Připojte jeden konec napájecího kabelu (1) k adaptéru střídavého napětí (3). 2 Připojte druhý konec napájecího kabelu k síťové zásuvce (2). 3 Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (3) ke konektoru DC IN (4) v počítači. ! Tvar konektoru DC In pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle adaptéru střídavého napětí. ✍ Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí ze zásuvky. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná. Pokud počítač nebudete po delší dobu používat, uveďte počítač do režimu spánku. Viz část Používání režimu spánku (str. 28).