Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n 76 N ✍ Je-li to třeba, propojte kabelem reproduktorů (5) konektor sluchátek na projektoru a konektor sluchátek (4) i na počítači. ! Tento počítač je kompatibilní se standardem HDCP a dokáže přenosový kanál digitálního videosignálu šifrovat kvůli ochraně autorských práv. To vám umožňuje přehrávat a sledovat širokou škálu obsahu chráněného proti porušování autorských práv. Pro sledování chráněného obsahu musíte k počítači připojit monitor kompatibilní se systémem HDCP. Pokud je k počítači připojen nekompatibilní monitor, nebudete moci chráněný obsah přehrávat ani sledovat. ✍ Pokud je v externím monitoru vstupní konektor HDMI, připojte jeden konec kabelu HDMI do výstupního konektoru HDMI v počítači a druhý konec do vstupního konektoru HDMI v monitoru. Chcete-li připojit monitor TFT/DVI, použijte adaptér HDMI na DVI-D a připojte ho k výstupnímu portu HDMI v počítači. Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n 77 N Připojení televizoru se vstupním konektorem HDMI K počítači lze připojit televizor se vstupním konektorem HDMI. Připojení televizoru k počítači ! Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 156). 1 Připojte napájecí kabel televizoru (1) do síťové zásuvky. 2 Připojte jeden konec kabelu HDMI (2) do výstupního konektoru HDMI (3) v počítači a druhý konec do televizoru. 3 Přepněte vstupní kanál televizoru na externí vstup. 4 Nastavte systém konfigurace televizoru. ! Pokud použijete jiný ovladač než ovladač dodaný společností Sony, nebude zobrazen obraz ani přehráván zvuk. Při aktualizaci vždy používejte ovladač zařízení dodaný společností Sony. ✍ Další informace o instalaci a používání najdete v příručce dodané s televizorem. Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.