Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n 78 N Přehrávání médií Blu-ray 3D Disc Některé funkce nebo volitelné prvky nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. V počítačích s jednotkou Blu-ray Disc můžete přehrávat média Blu-ray 3D Disc a prohlížet na trojrozměrném displeji připojeném k počítači kabelem HDMI (například na trojrozměrném televizoru) trojrozměrné obrázky. ! Při sledování trojrozměrného obrazu se řiďte pokyny uvedenými v příručkách dodaných s počítačem VAIO. Při prohlížení trojrozměrných obrázků musíte mít nasazeny trojrozměrné brýle požadované výrobcem televizoru. ✍ Podrobnější informace o trojrozměrné funkci najdete v příručce dodané s trojrozměrným televizorem. 1 Při připojování trojrozměrného televizoru k počítači kabelem HDMI a konfiguraci televizoru použijte postup uvedený včásti Připojení televizoru k počítači (str. 77). ✍ U modelů s grafickým adaptérem AMD Radeon Graphics nebo Intel HD Graphics vynechejte následující krok 2 a přejděte ke kroku 3. 2 U modelů se systémem Dynamic Hybrid Graphics System (s grafickými adaptéry AMD Radeon Graphics i Intel HD Graphics) přepněte režim výkonu aplikace PowerDVD BD na hodnotu Úsporná jednotka (Power Saving). ✍ Informace o volbě režimu výkonu najdete v části Výběr režimu výkonu (str. 88). 3 Stisknutím kláves Fn+F7 změňte výstup zobrazení na externí monitor. 4 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, CyberLink PowerDVD BD a CyberLink PowerDVD BD.

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n 79 N 5 Klepněte na ikonu v pravém spodním rohu okna PowerDVD BD, povolte trojrozměrné funkce a klepněte na možnost Auto Detect. ✍ V systému můžete nastavit rozlišení obrazovky počítače. Klepněte na ikonu rozlišení obrazovky. Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci PowerDVD BD. 6 Vložte médium Blu-ray 3D Disc do optické jednotky. v pravém spodním rohu okna PowerDVD BD a na položku nabídky pro změnu