Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení zařízení USB n 86 N Poznámky k připojování zařízení USB ❑ ❑ ❑ ❑ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače dodaný se zařízením USB. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. Používejte tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows. Informace o odpojení zařízení USB najdete v příručce dodané se zařízením USB. Chcete-li chránit počítač a zařízení USB před poškozením, dodržujte tyto pokyny: ❑ Při přesunování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte nárazů nebo působení síly na konektory USB. ❑ Nevkládejte počítač s připojenými zařízeními USB do tašky nebo kufříku.

Přizpůsobení počítače VAIO > n 87 N Přizpůsobení počítače VAIO Tato část stručně popisuje, jak lze změnit hlavní nastavení počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat a upravovat vzhled softwaru Sony i jiných nástrojů. ❑ Výběr režimu výkonu (str. 88) ❑ Nastavení hesla (str. 89) ❑ Práce s nástrojem VAIO Control Center (str. 95) ❑ Práce s nástrojem Řízení napájení VAIO (str. 96)