Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > n104 N Sikkerhedsforanstaltninger I dette afsnit beskrives de sikkerhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger, som du bør følge for at beskytte din VAIO-computer mod skader. Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. ❑ Sikkerhedsoplysninger (side 105) ❑ Pleje og vedligeholdelse (side 107) ❑ Håndtering af computeren (side 108) ❑ Håndtering af LCD-skærmen (side 110) ❑ Brug af strømkilden (side 111) ❑ Håndtering af det indbyggede kamera (side 112) ❑ Håndtering af diske (side 113) ❑ Brug af batteriet (side 114) ❑ Håndtering af en "Memory Stick" (side 115) ❑ Håndtering af den indbyggede lagerenhed (side 116)

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n105 N Sikkerhedsoplysninger Computer ❑ ❑ ❑ ❑ Brug computeren på en fast og stabil overflade. Det anbefales, at du ikke har computeren placeret på skødet, mens du bruger den. Temperaturen på enhedens underside kan stige under normal brug, og det kan efter et stykke tid føles ubehageligt eller give forbrændinger. Brug kun de angivne eksterne enheder og grænsefladekabler. Små dele, f.eks. "Memory Stick" og "Memory Stick"-adaptere, skal placeres uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge disse genstande. Strømkilde ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Vekselstrømsadapteren må ikke placeres, så den er i kontakt med huden. Fjern vekselstrømsadapteren fra din krop, hvis den bliver for varm, og det føles ubehageligt. Placer ikke tunge genstande på strømledningen, da dette kan medføre brand. Hvis du vil fjerne strømledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten. Fjern vekselstrømsadapteren fra stikkontakten, når adapteren ikke bruges. Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten.