Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 22 N ✍ Lad batteriet sidde i computeren, mens den er sluttet til elnettet. Batteriet oplades, mens du bruger computeren. Når batteriet er løbet tør for strøm, og både opladnings- og strømindikatoren blinker, skal du enten tilslutte vekselstrømsadapteren for at genoplade batteriet eller slukke computeren og indsætte et fuldt opladet batteri. Computeren er udstyret med et lithium-ion-batteri, der til enhver tid kan oplades. Det påvirker ikke batteriets levetid, hvis det genoplades, selvom det kun er delvist afladet. I forbindelse med brugen af visse programmer og eksterne enheder skifter computeren muligvis ikke til dvaletilstand, selvom batteriet er næsten tomt. Derfor er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer regelmæssigt og manuelt aktiverer en strømstyringstilstand, f.eks. slumre eller dvale, for at undgå datatab, når du bruger batteristrøm. Hvis batteriet tømmes, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte.

Introduktion > Brug af batteriet n 23 N Kontrol af batteriets opladningskapacitet Batteriets opladningskapacitet reduceres gradvist, når batteriet oplades og bruges. Du får det største udbytte af batteriet, hvis du kontrollerer batteriets opladningskapacitet og ændrer batteriindstillingerne. Sådan kontrollerer du batteriets opladningskapacitet 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Klik på Power Management og Battery. ✍ Du kan også vælge at aktivere batteriplejefunktionen for at forlænge batteriets levetid.