Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 34 N Kombination/funktion Funktion Fn + /T (F7): skærmudgang Skifter mellem computerens skærm og en ekstern skærm. Tryk på tasten Enter for at vælge skærmvisning. ! Hvis du fjerner et skærmkabel fra computeren, mens der anvendes en ekstern skærm til visning, bliver computerskærmen sort. I så fald skal du trykke to gange på tasten F7, mens du holder tasten Fn nede. Tryk derefter på tasten Enter for at skifte til computerskærmen. Brugen af flere skærme understøttes muligvis ikke. Det afhænger af den tilsluttede eksterne skærm. Fn + / (F9/F10): zoom Ændrer størrelsen af et billede eller et dokument, der vises i et program. Hvis visningen skal virke mindre og længere væk (zoom ud), skal du trykke på tasterne Fn+F9. Hvis visningen skal virke større og tættere på (zoom ind), skal du trykke på tasterne Fn+F10. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-filen i VAIO Control Center. Fn + (F12): dvale I dvaletilstand har computeren det laveste strømforbrug. Når du udfører denne kommando, bliver systemets tilstand og de tilsluttede eksterne enheders tilstand gemt på den indbyggede lagerenhed, og systemet slukkes. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere systemtilstand, skal du trykke på tænd/sluk-tasten. Oplysninger om strømstyring finder du i Brug af strømbesparelsestilstande (side 26).

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 35 N Ændring af indstillingerne for det baggrundsbelyste tastatur Der er muligvis nogle af funktionerne og indstillingerne, som ikke er tilgængelige på din computer. Hvis computeren har et baggrundsbelyst tastatur, kan du angive, at tastaturlyset automatisk skal tændes og slukkes afhængigt af lysintensiteten i omgivelserne. Du kan desuden vælge, hvor lang tid der skal gå, inden tastaturets baggrundslys slukkes, når tastaturet ikke anvendes. Sådan ændrer du indstillingerne for det baggrundsbelyste tastatur 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Klik på Keyboard and Mouse og Backlit Keyboard. ✍ Lysintensiteten i omgivelserne måles af lyssensoren. Hvis lyssensoren blokeres, bliver tastaturets baggrundslys muligvis tændt.