Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af pegefeltet n 36 N Brug af pegefeltet Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet. Handling Beskrivelse Pege Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt. Klikke Tryk én gang på venstre tast (3). Dobbeltklikke Tryk på venstre tast to gange lige efter hinanden. Højreklikke Tryk én gang på højre tast (4). I mange programmer åbner denne handling en kontekstafhængig genvejsmenu. Trække Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast. Rulle Lad fingeren glide langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Glid fingeren langs den nederste kant for at rulle i vandret retning. Når du ruller i lodret eller vandret retning, kan du fortsætte rulningen uden at løfte fingeren fra pegefeltet ved at bevæge fingeren i cirkler på pegefeltet (rullefunktionen kan kun benyttes med programmer, der understøtter rulning via pegefeltet). Svippe Lad to fingre glide parallelt i en hurtig bevægelse på pegefeltet. I en internetbrowser eller et billedfremviserprogram kan du svippe til venstre for at gå tilbage og svippe til højre for at gå fremad. Knibe I nogle programmer kan du zoome ved at lave en knibebevægelse med to fingre på pegefeltet. Før fingrene fra hinanden for at zoome ind, eller knib fingrene sammen for at zoome ud. ✍ Du kan deaktivere/aktivere pegefeltet ved at trykke på tasterne Fn+F1. Du kan også bruge VAIO Control Center til at ændre indstillingerne for pegefeltet. ! Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet, inden du tilslutter en mus, kan du kun udføre markørhandlinger via tastaturet.

Brug af VAIO-computeren > Brug af specialtasterne n 37 N Brug af specialtasterne Computeren er udstyret med specialtaster, der kan bruges til at aktivere bestemte funktioner på computeren. Specialtast ASSIST-tast Funktioner Starter VAIO Care, mens computeren er tændt. Når computeren er slukket, starter ASSIST-tasten VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte. Se Brug af VAIO Care (side 31) for at få flere oplysninger. ! Tryk ikke på ASSIST-tasten, mens computeren er i dvaletilstand. WEB-tast Når computeren er i normal tilstand, starter WEB-tasten den internetbrowser, der som standard er knyttet til tasten. Når computeren er slukket, aktiverer WEB-tasten funktionen Hurtig internetadgang og starter den internetbrowser, der bruges med denne funktion. Se Brug af funktionen Hurtig internetadgang (side 38) for at få flere oplysninger. ! WEB-tasten kan ikke benyttes, når computeren er i slumre- og dvaletilstand. VAIO-tast Udfører den opgave, der som standard er knyttet til tasten. Du kan ændre standardtilknytningen i VAIO Control Center.