Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Guide de dépannage Finlandais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Guide de dépannage Finlandais

Fejlfinding

Fejlfinding Opladningsindikatoren blinker hurtigt, og computeren startes ikke ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er indsat korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Indsæt derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i den skærmbaserede Brugervejledning. ❑ Hvis problemet fortsætter, er batteriet ikke kompatibelt. Tag batteriet ud, og kontakt et autoriseret Sony-service-/ supportcenter. Du kan finde det nærmeste center eller den nærmeste Sony-repræsentant i den skærmbaserede Brugervejledning. Der vises en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller ikke er indsat korrekt, og computeren skifter til dvaletilstand Se svarene til "Opladningsindikatoren blinker hurtigt, og computeren startes ikke". Windows accepterer ikke min adgangskode, og følgende meddelelse vises: Enter Onetime Password Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen Enter Onetime Password, og Windows kan ikke starte. Hold tænd/sluk-tasten nede, eller skub og hold tænd/sluk-knappen i mere end fire sekunder for at kontrollere, at strømindikatoren slukkes. Vent i 10-15 sekunder. Genstart derefter computeren, og skriv den korrekte adgangskode. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden, så kontroller, om der er valgt store eller små bogstaver, inden du skriver adgangskoden. Jeg kan ikke huske startadgangskoden Hvis du har glemt startadgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/ supportcenter. Du vil blive opkrævet et gebyr for denne ydelse. 44

Hvordan opretter jeg en harddiskpartition? 1 Klik på Start, Kontrolpanel, System og sikkerhed og Opret og formater harddiskpartitioner under Administration. Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja. DK Hvis du er logget på computeren som standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode. 2 Højreklik på C-drevet, op vælg Formindsk diskenhed. 3 Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med (MB), og klik på Formindsk. 4 Højreklik på Ikke-allokeret, og vælg Ny simpel diskenhed. 5 Følg vejledningen på skærmen. 45