Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Робота в мережі (локальна мережа та безпроводова локальна мережа) n136 N Що робити, якщо комп’ютеру не вдається з’єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ На потужність сигналу мережі впливають перешкоди та відстань до точки доступу. Можливо, необхідно перемістити комп’ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнуто, а на комп’ютері світиться індикатор WIRELESS. Переконайтеся, що увімкнено живлення точки доступу. Виконайте перелічені нижче кроки для перевірки налаштувань. 1 Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування. 2 Натисніть кнопку Перегляд стану мережі та завдань в розділі Мережа й Інтернет. 3 Клацніть Підключення до мережі, щоб підтвердити вибір точки доступу. Переконайтеся, що ключ шифрування правильний. Переконайтеся, що вибрано значення Максимальна продуктивність для пункту Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв’язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії: 1 Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування. 2 Натисніть Система й безпека та виберіть Електроживлення. 3 Натисніть Змінити настройки плану для поточного плану живлення. 4 Виберіть пункт Змінити додаткові настройки живлення. 5 Двічі клацніть Параметри безпроводового адаптера та Економія енергії. 6 Виберіть Максимальна продуктивність у розкривному списку.

Виправлення неполадок > Робота в мережі (локальна мережа та безпроводова локальна мережа) n137 N Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що комп’ютер і точка доступу з’єднані. Перейдіть із комп’ютером подалі від перешкод або ближче до використовуваної точки доступу. Переконайтеся, що комп’ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету. Переконайтеся, що вибрано значення Максимальна продуктивність для пункту Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв’язку. Щоб змінити параметри, виконуйте дії, наведені в розділі Що робити, якщо комп’ютеру не вдається з’єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 136). Чому повільно передаються дані? ❑ ❑ ❑ ❑ На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями та точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб досягти максимальної швидкості передавання даних, перейдіть із комп’ютером подалі від перешкод або ближче до використовуваної точки доступу. Якщо використовується точка доступу безпроводової локальної мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з’єднано через точку доступу. Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано значення Максимальна продуктивність для пункту Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв’язку. Щоб змінити параметри, виконуйте дії, наведені в розділі Що робити, якщо комп’ютеру не вдається з’єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 136).