Views
4 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Ukrainien

Торговельні

Торговельні марки > n166 N Емблема SD є торговельною маркою. Емблема SDHC є торговельною маркою. Емблема SDXC є торговельною маркою. Текстова торговельна марка та емблеми ExpressCard належать компанії PCMCIA і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші торговельні марки та товарні назви належать відповідним власникам. HDMI, емблема HDMI і High-Definition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® є торговельною маркою SanDisk Corporation. «PlaceEngine» є зареєстрованою торговельною маркою Koozyt, Inc. «PlaceEngine» було розроблено компанією Sony Computer Science Laboratories, Inc. і ліцензовано компанією Koozyt, Inc. «AVCHD» є торговельною маркою Panasonic Corporation і Sony Corporation. ENERGY STAR і позначка ENERGY STAR є зареєстрованими позначками США. Усі інші назви систем, виробів і служб є торговельними марками відповідних власників. У цьому посібнику знаки або ® не вказуються. Функції та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення. Усі інші торговельні марки є торговельними марками відповідних власників. Не всі перелічені вище програми можуть постачатися з вашою моделлю.

Примітка > n167 N Примітка © 2011 Sony Corporation. Усі права захищено. Цей посібник та описане в ньому програмне забезпечення не можуть бути в повному обсязі або частково відтворені, перекладені або зменшені до будь-якої машинно-зчитуваної форми без попередньої письмової згоди. Sony Corporation не надає жодної гарантії стосовно цього посібника, програмного забезпечення або іншої інформації, що міститься в цьому документі, і цим твердженням чітко відмовляється від будь-яких гарантій, що маються на увазі, а також заяв стосовно товарного стану або відповідності певній меті, які стосуються цього посібника, програмного забезпечення або іншої подібної інформації. За жодних обставин Sony Corporation не несе відповідальності за будь-які випадкові, побічні або фактичні збитки, зумовлені правопорушенням, контрактом або іншим чинником, що виникають через або пов’язані з цим посібником, програмним забезпеченням або іншою інформацією, що міститься в цьому документі, або з використанням вищевказаного. У цьому посібнику знаки або ® не вказуються. Sony Corporation залишає за собою право будь-коли вносити будь-які зміни в цей посібник або в інформацію, що в ньому міститься, без оповіщення. Програмне забезпечення, описане в цьому документі, підлягає умовам окремої ліцензійної угоди. Sony Corporation не несе відповідальності та не надає компенсації за втрачені записи, зроблені на комп’ютері, зовнішніх носіях запису чи записувальних пристроях або за пов’язану з цим втрату відомостей, включно з випадками, коли записи не зроблено через такі причини, як несправності комп’ютера, або коли вміст запису втрачено чи пошкоджено в результаті несправності або ремонту комп’ютера. За жодних умов Sony Corporation не відновлюватиме та не відтворюватиме вміст, записаний на комп’ютері, зовнішніх носіях запису або записувальних пристроях.