Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n100 N Geheugen toevoegen en verwijderen Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op de volgende pagina's. Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules ❑ ❑ ❑ ❑ Plaats de computer op een plat oppervlak voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem veroorzaken. Hierdoor kan de garantie van de fabrikant vervallen. Gebruik alleen geheugenmodules die compatibel zijn met de computer. Als een geheugenmodule niet door de computer wordt gedetecteerd of het besturingssysteem Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier of de fabrikant van uw geheugenmodule. Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule aanraakt voor het volgende: ❑ ❑ ❑ Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de aanpassing van elektronische apparatuur. Schakel de computer uit en koppel deze los van de voedingen (batterij en netadapter) en van alle telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u een kap of paneel van de computer verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade. ESD kan geheugenmodules en andere onderdelen beschadigen. Installeer de geheugenmodule alleen op een ESD-werkstation. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt, metalen deel van de behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert.

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n101 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De verpakking beschermt de module tegen ESD. Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze te beschermen tegen ESD. Het binnendringen van vloeistoffen, andere substanties of objecten in de geheugenmodulesleuven of in andere interne componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie. Leg de geheugenmodule niet op een plaats die blootstaat aan: ❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen) ❑ Direct zonlicht ❑ Veel stof ❑ Mechanische trillingen of schokken ❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd ❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C ❑ Hoge vochtigheid Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan, om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.