Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Néerlandais

Voorzorgsmaatregelen >

Voorzorgsmaatregelen > n106 N Voorzorgsmaatregelen In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de VAIO-computer te voorkomen. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen en opties uit dit gedeelte beschikbaar op uw computer. ❑ Informatie over de veiligheid (pagina 107) ❑ Informatie over reinigen en onderhoud (pagina 109) ❑ Met de computer omgaan (pagina 110) ❑ Met het LCD-scherm omgaan (pagina 112) ❑ De stroomvoorziening gebruiken (pagina 113) ❑ Met de ingebouwde camera omgaan (pagina 114) ❑ Met schijven omgaan (pagina 115) ❑ De batterij gebruiken (pagina 116) ❑ Memory Sticks hanteren (pagina 117) ❑ Met het ingebouwde opslagapparaat omgaan (pagina 118)

Voorzorgsmaatregelen > Informatie over de veiligheid n107 N Informatie over de veiligheid Computer ❑ ❑ ❑ ❑ Gebruik de computer op een stevig, stabiel oppervlak. Het is raadzaam de computer niet direct op uw schoot te plaatsen. De temperatuur van de basis van de eenheid kan tijdens normaal gebruik oplopen en na verloop van tijd enig ongemak of zelfs brandwonden veroorzaken. Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels. Houd kleine onderdelen zoals Memory Sticks en Memory Stick-adapters buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen deze inslikken. Voedingsbron ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Voorkom dat de netadapter in aanraking komt met uw huid. Houd de netadapter niet vlakbij uw lichaam omdat de warmte ongemak kan veroorzaken. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer omdat dit brand kan veroorzaken. Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf. Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende langere tijd niet te gebruiken. Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk toegankelijk stopcontact is.