Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Néerlandais

Voorzorgsmaatregelen >

Voorzorgsmaatregelen > Met de computer omgaan n110 N Met de computer omgaan ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Als er een voorwerp of vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de batterij. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de computer weer gebruikt. Laat de computer niet vallen en plaats geen voorwerpen op de computer. Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan: ❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen) ❑ Direct zonlicht ❑ Veel stof ❑ Vocht of regen ❑ Mechanische trillingen of schokken ❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd ❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C ❑ Hoge vochtigheid Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de apparaten kan een storing op de computer veroorzaken. De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of tv-ontvangst kunnen storen. Als dit gebeurt, verplaatst u de computer naar een locatie op voldoende afstand van de radio of tv. Gebruik geen beschadigde aansluitkabels. Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt. Als zich problemen voordoen, haalt u de stekker van de computer uit het stopcontact en neemt u contact op met een bevoegd service-/supportcenter van Sony. Ga naar Meer informatie over uw VAIO-computer (pagina 5) om een center of vertegenwoordiger bij u in de buurt te zoeken.

Voorzorgsmaatregelen > Met de computer omgaan n111 N ❑ ❑ Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de computer beschadigd raakt. Oefen geen druk uit op het LCD-scherm of de randen van het scherm wanneer u het LCD-scherm openklapt of de computer optilt. Mogelijk is het LCD-scherm gevoelig voor druk of scheeftrekken en kan het uitoefenen van druk het scherm beschadigen of de werking ervan verminderen. Als u de computer wilt openen, houdt u met één hand de basiseenheid vast en klapt u met de andere hand voorzichtig het LCD-scherm open. Als u met de computer wilt rondlopen met het scherm open, moet u de computer met beide handen vasthouden. ❑ Gebruik voor het dragen van de computer een draagtas die speciaal voor uw computer is ontworpen.