Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obsługa komputera n110 N Obsługa komputera ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij komputer, odłącz od źródła zasilania i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie użyty. Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na: ❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych; ❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego; ❑ nadmierne zakurzenie; ❑ wilgoć lub deszcz; ❑ wibracje lub uderzenia; ❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania; ❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C; ❑ wysoką wilgotność. Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie może spowodować awarię komputera. Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, przenieś komputer na odpowiednią odległość od odbiornika radiowego lub telewizora. Nie używaj uszkodzonych kabli. Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią problemy, należy odłączyć komputer i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).

Środki ostrożności > Obsługa komputera n111 N ❑ ❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, regularnie wykonuj kopie zapasowe danych. Nie należy naciskać na ekran LCD ani na jego krawędzie przy otwieraniu jego pokrywy lub podnoszeniu komputera. Ekran LCD jest bardzo czuły na nacisk lub zwiększone naprężenie i dlatego wywieranie na niego nacisku może spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie wyświetlacza. Aby otworzyć komputer, przytrzymaj jedną ręką podstawę i delikatnie unieś pokrywę ekranu LCD drugą ręką. Aby przenieść komputer z otwartą pokrywą, należy go trzymać obiema rękami. ❑ Używaj walizki przeznaczonej specjalnie do noszenia komputera.