Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n124 N Dlaczego komputer nie przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji? Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji. Jak przywrócić komputer do normalnego trybu 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie. 3 Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie. Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie. 4 Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych. Co należy zrobić, jeśli wskaźnik ładowania szybko miga, a komputer nie uruchamia się? ❑ ❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 19). Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Należy wyjąć akumulator i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n125 N Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania procesora mniejsza niż maksymalna? Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie maksymalna. Co należy zrobić, jeśli komputer nie przyjmuje mojego hasła i wyświetla komunikat Enter Onetime Password? Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy pod rząd, pojawi się komunikat Enter Onetime Password, a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wskaźnik zasilania zgasł. Odczekaj około 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź prawidłowe hasło. W haśle rozróżniane są małe i wielkie litery, dlatego przed wpisaniem hasła należy sprawdzić, czy nie jest wciśnięty klawisz CAPS LOCK. Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się? ❑ ❑ ❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy są dostępne poprawki lub aktualizacje do pobrania. Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej. W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej. Dlaczego ekran nie wyłącza się po upływie czasu automatycznego wyłączenia? Niektóre aplikacje lub wygaszacze ekranu potrafią tymczasowo zablokować w systemie operacyjnym funkcję, która powoduje wyłączenie ekranu komputera lub przełączenie komputera do trybu uśpienia po określonym okresie bezczynności. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć działającą aplikację lub zmienić bieżący wygaszacz ekranu.