Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie systemu/dyski odzyskiwania n128 N Odzyskiwanie systemu/dyski odzyskiwania Jak można utworzyć dyski odzyskiwania? Tworzenie dysków odzyskiwania umożliwia aplikacja VAIO Care (strona 32). Dyski te pozwalają przywrócić system w komputerze do stanu fabrycznego. ! Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd optyczny, należy podłączyć zewnętrzny napęd dysków optycznych (niebędący częścią zestawu). Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak przywrócić system w komputerze do stanu fabrycznego? Stan fabryczny systemu można przywrócić z dysków odzyskiwania i z obszaru odzyskiwania po awarii. Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak można ponownie zainstalować oryginalne oprogramowanie i sterowniki? Do odtworzenia oryginalnego oprogramowania i sterowników można użyć aplikacji VAIO Care (strona 32). Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy dołączonym do narzędzia VAIO Care. Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania po awarii? Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera obszar odzyskiwania po awarii, na którym są zapisywane dane niezbędne do odtworzenia systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania po awarii, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij opcję Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer i wybierz opcję Zarządzaj. 2 W okienku po lewej stronie kliknij opcję Zarządzanie dyskami w obszarze Magazyn. W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku zostanie wyświetlona wielkość obszaru odzyskiwania po awarii oraz całkowita wielkość dysku C.

Rozwiązywanie problemów > Partycja n129 N Partycja Jak można utworzyć partycję na dysku twardym? Specjalna funkcja systemu Windows pozwala utworzyć partycję bez odtwarzania systemu komputera. 1 Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno opcje Panel sterowania, System i zabezpieczenia oraz Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego w obszarze Narzędzia administracyjne. 2 Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. Jeśli jesteś obecnie zalogowany(a) na komputerze jako zwykły użytkownik, może pojawić się monit o wprowadzenie nazwy i hasła administratora. 3 Kliknij napęd C prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmniejsz wolumin. 4 W polu Wprowadź ilość miejsca do zmniejszenia (w MB) wpisz wielkość partycji do utworzenia i kliknij przycisk Zmniejsz. 5 Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar Nieprzydzielone i wybierz polecenie Nowy wolumin prosty. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ✍ Jeśli korzystasz z programu VAIO Care — Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue), możesz utworzyć partycję w trakcie procesu odtwarzania systemu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie aplikacji VAIO Care (strona 32).