Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) n136 N Co należy zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że komputer i punkt dostępowy są ze sobą połączone. Umieść komputer z dala od przeszkód lub przenieś go bliżej punktu dostępowego. Sprawdź, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 135). Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska? ❑ ❑ ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć lokalną zależy od odległości oraz przeszkód między urządzeniami i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe oraz zgodność oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od przeszkód lub przenieś go bliżej punktu dostępowego. Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci lokalnej, urządzenie to może być tymczasowo przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta. Jeśli punkt dostępowy jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 135).

Rozwiązywanie problemów > Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) n137 N Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli komputer jest podłączony do punktu dostępowego lub jeśli znajduje się blisko źródła mikrofal albo obok telefonu bezprzewodowego, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużego pliku. Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo. Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 135). Co to są kanały? ❑ ❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci lokalnej opiera się na pasmach częstotliwości zwanych kanałami. W punktach dostępowych bezprzewodowej sieci lokalnej wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione inne kanały, niż w przypadku urządzeń Sony. Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci lokalnej, poszukaj informacji na temat łączności zawartych w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania? Dwa komputery z obsługą bezprzewodowej sieci lokalnej mogą utracić połączenie peer-to-peer, jeśli zostanie zmieniony klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz na obu komputerach.