Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n142 N Dyski optyczne Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku? Dysk, który próbuje odczytać komputer, może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić komputer ponownie. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu optycznego. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli dysk wymaga czyszczenia, odpowiednie instrukcje można znaleźć w sekcji Dyski (strona 109). Co należy zrobić, jeśli taca napędu się nie wysuwa? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer działa w trybie normalnym. Naciśnij przycisk wysuwania dysku. Jeśli przycisk wysuwania dysku nie działa, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Komputer, kliknij ikonę napędu optycznego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wysuń. Jeśli żadna z opisanych powyżej opcji nie działa, wsuń cienki, prosty przedmiot (np. rozprostowany spinacz) w otwór wysuwania ręcznego w obudowie napędu optycznego. Spróbuj uruchomić komputer ponownie.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n143 N Co należy zrobić, jeśli nie można prawidłowo odtworzyć dysku na komputerze? ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że dysk został włożony do napędu etykietą do góry. Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie programy (zgodnie z instrukcją producenta dysku). Jeśli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagować na działania użytkownika. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić komputer ponownie. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu optycznego. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli dysk wymaga czyszczenia, odpowiednie instrukcje można znaleźć w sekcji Dyski (strona 109). Jeśli dysk jest odtwarzany i nie słychać dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności: ❑ Głośność mogła zostać wyłączona przy użyciu kombinacji klawiszy Fn+F2. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy. ❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą kombinacji klawiszy Fn+F3. Naciskaj przyciski Fn+F4 w celu zwiększenia głośności na tyle, aby dźwięk był słyszalny. ❑ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Otwórz mikser głośności w celu sprawdzenia ustawień. ❑ Sprawdź ustawienia głośności w mikserze audio. ❑ Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, sprawdź ustawienie głośności w głośnikach oraz połączenie między komputerem a głośnikami.