Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n146 N Dlaczego nie można zapisać danych na dysku Blu-ray Disc? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd optyczny umożliwia zapisywanie na dyskach Blu-ray Disc. Dyski BD-R nie są nośnikami wielokrotnego zapisywania. Na dysku BD-R nie można zapisać dodatkowych danych i nie można z niego usunąć danych. Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny napęd optyczny nie działa prawidłowo? Sprawdź, czy zewnętrzny napęd optyczny jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB komputera. Jeśli zewnętrzny napęd optyczny nie jest właściwie podłączony, nie będzie działać prawidłowo.

Rozwiązywanie problemów > Ekran n147 N Ekran Dlaczego ekran został wygaszony? ❑ ❑ ❑ ❑ Jeżeli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub przeszedł w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 27). Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik zasilania. Jeśli komputer korzysta z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z akumulatora (strona 19). Jeśli wyjście sygnału wideo jest skonfigurowane na obsługę monitora zewnętrznego, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 34).