Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Ekran n150 N Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo? ❑ ❑ Jeśli jako wyjście sygnału wideo został wybrany monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać wideo na wyświetlaczu komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Informacje o sposobie zmiany wyjścia sygnału wideo można znaleźć w sekcji Wybór trybu ekranowego (strona 83). Możesz też nacisnąć kombinację klawiszy Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 34). Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD. Aby zmienić rozdzielczość, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok pola Rozdzielczość. 3 Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość ekranu, lub w dół, aby ją zmniejszyć. ✍ Można sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci karty graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Rozdzielczość ekranu, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij kartę Karta. Wyświetlona wartość może być inna niż ilość fizycznie dostępnej pamięci w komputerze. Co należy zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny? ❑ ❑ Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera. Przesłonięcie czujnika światła w otoczeniu powoduje, że ekran staje się czarny. Należy dbać o to, żeby czujnik nie był niczym przesłonięty.

Rozwiązywanie problemów > Ekran n151 N Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje wygaszony? Aby zmienić wyjście sygnału wideo, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 34). Jak uruchomić środowisko Windows Aero? Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Personalizuj. 2 Wybierz odpowiednią kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero. Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, użyj opcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.