Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyskietki n158 N Dyskietki Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników? Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB. Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie widoczna, wykonaj następujące czynności: 1 Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek. 2 Poczekaj, aż wskaźnik na stacji dyskietek zgaśnie. 3 Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek z interfejsem USB od komputera. 4 Ponownie podłącz stację dyskietek, umieszczając wtyczkę USB w porcie USB. 5 Uruchom komputer ponownie, klikając przycisk Start, a następnie klikając kolejno strzałkę obok przycisku Zamknij iopcję Uruchom ponownie. Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce? ❑ ❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji. Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.

Rozwiązywanie problemów > Audio-wideo n159 N Audio-wideo Jak wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows? Aby wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 4 Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows — Autostart. 5 Kliknij przycisk OK. Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? Jeśli po podłączeniu urządzenia do określonego portu, np. gniazda USB, portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, nie słychać dźwięku, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 3 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 4 Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 5 Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.