Views
9 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Znaki towarowe > n164 N

Znaki towarowe > n164 N Znaki towarowe SONY i logo SONY są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. VAIO, logo VAIO oraz inne produkty lub nazwy usług firmy Sony są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation lub dowolnej filii tej firmy. Nazwa i.LINK oznacza interfejs IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero i logo Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , logo Blu-ray Disc oraz logo Blu-ray 3D są znakami towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc Association. Znak BLUETOOTH i logo BLUETOOTH są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions. WinDVD jest znakiem towarowym firmy Corel Inc. PowerDVD jest znakiem towarowym firmy CyberLink.Inc. NVIDIA i 3D Vision są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc. AMD, logo AMD Arrow, ATI i wszelkie ich połączenia, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Znaki towarowe > n165 N Logo SD jest znakiem towarowym. Logo SDHC jest znakiem towarowym. Logo SDXC jest znakiem towarowym. Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością stowarzyszenia PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. „PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc. Technologia „PlaceEngine” powstała w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez firmę Koozyt, Inc. „AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami USA. Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Nie wszystkie z wymienionych powyżej programów są dostarczane z każdym modelem komputera.