Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Utrzymywanie optymalnego działania komputera n 30 N Utrzymywanie optymalnego działania komputera Aktualizowanie komputera Należy aktualizować komputer VAIO za pomocą poniższych aplikacji, aby zwiększać jego efektywność, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Program VAIO Update automatycznie powiadamia, gdy w Internecie pojawią się nowe aktualizacje, po czym pobiera je i instaluje na komputerze. ❑ Windows Update Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ❑ VAIO Update 5 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.

Podstawy obsługi > Utrzymywanie optymalnego działania komputera n 31 N Korzystanie z oprogramowania antywirusowego na komputerze Chroń swój komputer przed wirusami przy pomocy oprogramowania antywirusowego. Skuteczność programów zabezpieczających komunikację internetową można utrzymywać poprzez pobieranie i instalowanie ich najnowszych aktualizacji z witryny producenta. Aby zaktualizować oprogramowanie antywirusowe, wykonaj poniższe kroki w celu odnalezienie oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na komputerze. ❑ ❑ ❑ ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje. Trend Micro: 1 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, Trend Micro Titanium Maximum Security i Trend Micro Titanium Maximum Security. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. McAfee: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee Internet Security lub McAfee Total Protection. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Norton Internet Security: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno opcje Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate lub Norton Internet Security. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ✍ Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. ! Faktyczna procedura może się różnić od podanej powyżej w zależności od aktualizacji zainstalowanych na komputerze. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.