Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Przed użyciem > n 4 N

Przed użyciem > n 4 N Przed użyciem Gratulujemy zakupu komputera VAIO ® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznika użytkownika. Firma Sony połączyła najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w dziedzinie dźwięku, obrazu, przetwarzania danych i komunikacji, aby zapewnić najbardziej komfortowe korzystanie z komputera. ! Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Pozyskiwanie danych technicznych Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze. Aby poznać konfigurację swojego komputera, należy odwiedzić witrynę VAIO Support pod adresem http://support.vaio.sony.eu/.

Przed użyciem > Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO n 5 N Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO W tej sekcji podano informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej komputera VAIO. 1. Dokumentacja w formie drukowanej ❑ ❑ ❑ Szybkie wprowadzenie — opis podłączania podzespołów, konfigurowania itd. Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej ✍ Przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci lokalnej i technologii BLUETOOTH, należy dokładnie zapoznać się z dokumentem Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej.