Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Przed użyciem >

Przed użyciem > Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO n 6 N 2. Dokumentacja wyświetlana na ekranie ❑ Podręcznik użytkownika VAIO — ogólne informacje na temat komputera VAIO, w szczególności informacje o wsparciu technicznym i metodach rozwiązywania problemów. ❑ Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika VAIO, kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i Podręcznik VAIO. Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows — kompletne źródło praktycznych porad, samouczków i prezentacji pomagających w nauce obsługi komputera. Aby uzyskać dostęp do okna Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, kliknij przycisk Start, a następnie opcję Pomoc i obsługa techniczna lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Microsoft Windows oraz naciśnij klawisz F1.

Przed użyciem > Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO n 7 N 3. Witryny pomocy technicznej W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z komputerem VAIO można uruchomić program VAIO Care, zawierający rozmaite opcje pomocne w rozwiązywaniu większości problemów. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Używanie aplikacji VAIO Care (strona 32). Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy odwiedzić witrynę VAIO Support pod adresem http://support.vaio.sony.eu/. Zwracając się do obsługi technicznej VAIO, trzeba znać numer seryjny komputera. Numer seryjny to ciąg 15 cyfr, znajdujący się w dolnej części okna programu VAIO Care, na spodniej lub tylnej ścianie obudowy komputera lub wewnątrz wnęki na akumulator. Inne źródła informacji o komputerze VAIO to: ❑ ❑ ❑ Forum VAIO dostępne pod adresem http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, dzięki któremu można kontaktować się z innymi użytkownikami VAIO w społeczności VAIO. Witryna internetowa VAIO pod adresem http://www.vaio.eu/, zawierająca informacje o produktach. Sklep internetowy Sony pod adresem http://www.sony.eu/store.