Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n 82 N Jak podłączyć urządzenie wyjściowe dźwięku cyfrowego wysokiej jakości pomiędzy komputerem a telewizorem Korzystając ze złącza HDMI, pomiędzy komputer i telewizor można podłączyć zestaw kina domowego wysokiej jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk surround. ! Przed podłączeniem urządzenia do komputera należy najpierw sprawdzić, czy zostało skonfigurowane połączenie HDMI pomiędzy telewizorem a zestawem kina domowego lub dekoderem dźwięku surround. Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego HDMI, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 159). 1 Włącz telewizor i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI. 2 Włącz zestaw kina domowego lub dekoder dźwięku surround i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI. 3 Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI w zestawie kina domowego lub dekoderze dźwięku surround, a drugi koniec do gniazda wyjściowego HDMI w komputerze. ✍ Korzystając z komputera, można zmienić rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo? (strona 150). Przy połączeniu HDMI głośność można zmienić jedynie w podłączonym urządzeniu audio. Komputer nie ma możliwości sterowania wyjściowym poziomem głośności podłączonych urządzeń.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Wybór trybu ekranowego n 83 N Wybór trybu ekranowego Jeśli został podłączony zewnętrzny wyświetlacz, możesz wybrać jako monitor główny ekran komputera lub podłączony wyświetlacz. ✍ W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe. Przed włączeniem komputera włącz zewnętrzny wyświetlacz. Aby wybrać tryb ekranowy za pomocą klawiszy Fn+F7 Tryb ekranowy można wybrać za pomocą klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 34). Aby wybrać tryb ekranowy za pośrednictwem ustawień ekranu 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz żądane ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.