Views
6 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 94 N Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika) 1 Włącz komputer i naciskaj klawisz F2, aż zniknie logo VAIO. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS. Jeśli nie pojawi się ten ekran, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Wpisz hasło użytkownika i naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz Enter. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 95 N Ustawianie hasła systemu Windows Dodawanie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Utwórz hasło dla swojego konta w sekcji Wprowadź zmiany w koncie użytkownika. 5 W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla konta. 6 Kliknij przycisk Utwórz hasło. ✍ Więcej informacji na temat hasła systemu Windows można znaleźć w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Zmienianie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Zmień hasło. 5 Wprowadź obecne hasło w polu Bieżące hasło. 6 W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło. 7 Kliknij przycisk Zmień hasło.