Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > n100 N Надстройка на компютъра VAIO Компютърът VAIO и модулите на паметта използват високопрецизна технология за частите и електронните конектори. За да избегнете анулиране на гаранцията по време на гаранционния период на продукта, ви препоръчваме: ❑ Да се свързвате със своя дилър за поставяне на нов модул на паметта. ❑ Да не го поставяте сами, ако не сте запознати с надстройката на памет на компютър. ❑ Да не докосвате конекторите и да не отваряте капака на отделението за модул на паметта. При нужда от помощ се свържете с оторизиран център за сервизни услуги/поддръжка на Sony. За да откриете най-близкия център или агент, вж. Повече информация за компютъра VAIO (стр. 5). Типът на модула и количеството инсталирана памет на компютъра може да се различават в зависимост от закупения от вас модел. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n101 N Добавяне и махане на памет Ако искате да разширите функционалността на компютъра, можете да увеличите паметта, като поставите допълнителни модули на паметта. Преди да извършите настройка на паметта на компютъра, прочетете бележките и процедурите в следващите страници. Бележки за добавяне/махане на модули на паметта ❑ ❑ ❑ ❑ Не забравяйте да поставите компютъра на равна повърхност, преди да добавите или премахнете модулите за памет. Внимавайте при смяна на паметта. Неправилното поставяне на модули на паметта може да доведе до увреждане на системата. Това увреждане може да анулира гаранцията от производителя. Използвайте само модули на паметта, които са съвместими с компютъра. Ако даден модул на паметта не бъде открит от компютъра или ако операционната система Windows стане нестабилна, се свържете с продавача или производителя на модула на паметта. Електростатичното разреждане (ESD) може да увреди електронните компоненти. Преди да докоснете даден модул на паметта, спазвайте следните препоръки: ❑ ❑ Процедурите, описани в този документ предполагат, че потребителят е запознат с основната терминология, свързана с компютрите и с практиката по безопасност и изискванията за правна съгласуваност при използването и модифицирането на електронно оборудване. Изключете компютъра и го разкачете от източниците му на захранване (батерия и адаптер за променлив ток) и от всякакви телекомуникационни връзки, мрежи или модеми, преди да махнете някой капак или панел от компютъра. Ако не направите това, резултатът може да е физическо нараняване или увреждане на оборудването.