Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с компютъра n112 N ❑ ❑ За да избегнете загуба на данни при повреда на компютъра, архивирайте редовно данните си. Не упражнявайте натиск върху LCD екрана или краищата му, когато отваряте капака на LCD екрана или вдигате компютъра. LCD екранът може да е чувствителен към натиск или тежест, поради което упражняването на натиск може да повреди екрана. За да отворите компютъра, задръжте основата му с едната ръка и внимателно повдигнете капака на LCD екрана с другата ръка. Когато пренасяте компютъра с отворен капак, задължително дръжте компютъра с две ръце. ❑ Използвайте за пренасяне на компютъра куфар, който е създаден специално за тази цел.

Предпазни мерки > Работа с LCD екрана n113 N Работа с LCD екрана ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не оставяйте LCD екрана срещу слънце. Това може да го повреди. Уверете се, че сте блокирали директната слънчева светлина, когато използвате компютъра до прозорец. Не драскайте повърхността на LCD екрана и не упражнявайте натиск върху него. Това може да доведе до повреда. Използването на компютъра при ниска температура може да създаде остатъчно изображение върху LCD екрана. Това не е повреда. Когато температурата се нормализира, нормалното състояние на екрана ще се възстанови. Върху LCD екрана може да се появи остатъчно изображение, ако за дълъг период от време се показва едно и също изображение. Остатъчното изображение ще изчезне след време. За да избегнете остатъчни изображения, може да използвате скрийнсейвър. По време на работа LCD екрана се затопля. Това е нормално и не представлява неизправност. LCD екрана е произведен чрез високопрецизна технология. Все пак е възможно да видите черни и/или светли точки (червени, сини или зелени), които се появяват за постоянно на LCD екрана. Това е нормален резултат от производствения процес и не представлява неизправност. Не сменяйте настройката за ориентация на LCD екрана в прозореца Настройки на Tablet PC дори когато може да се изберат опции за промяна, тъй като това ще направи компютъра нестабилен. Sony не поема отговорност за неизправности, възникнали от промени на настройките. Не упражнявайте натиск върху затворения капак на LCD екрана, тъй като това може да причини драскотини по него или да го зацапа.