Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Актуализиране/защита на системата n128 N Актуализиране/защита на системата Как да намеря важни актуализации за компютъра? Можете да намерите и инсталирате най-новите актуализации на компютъра чрез следните софтуерни приложения: Windows Update и VAIO Update. За допълнителна информация вж. Актуализиране на компютъра (стр. 30). Как да задам график за инсталиране на актуализации за Windows на моя компютър? Операционната система Microsoft Windows е предварително инсталирана на компютъра. Най-добрият начин за защита на компютъра срещу заплахи за сигурността, като например вируси, е да се изтеглят и инсталират редовно най-новите актуализации на Windows. Можете да получите важни актуализации на Windows по следния начин: ! За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет. 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Система и защита. 3 Щракнете върху Работен център. 4 Следвайте екранните инструкции, за да настроите автоматичните или планираните актуализации.

Отстраняване на неизправности > Възстановяване/Носител за възстановяване n129 N Възстановяване/Носител за възстановяване Как да създам носител за възстановяване? Можете да създадете носител за възстановяване с помощта на VAIO Care (стр. 32). Тези носители се използват за възстановяване на компютърната система до фабричните настройки по подразбиране. ! Ако компютърът не е оборудван с вградено оптично дисково устройство, е необходимо да свържете външно оптично дисково устройство (не е доставено в комплекта). Вж. Възстановяване, архивиране и отстраняване на неизправности за повече информация. Как мога да възстановя компютърната си система до фабричните настройки по подразбиране? Има два начина за възстановяване на компютърната система: от носител за възстановяване и от зона за възстановяване. Вж. Възстановяване, архивиране и отстраняване на неизправности за повече информация. Как мога да преинсталирам оригиналните софтуер и драйвери? Можете да възстановите предварително инсталираните софтуер и драйвери с помощта на VAIO Care (стр. 32). Вж. помощния файл, включен във VAIO Care, за повече информация. Как мога да проверя обема на зоната за възстановяване? Вграденото съхраняващо устройство съдържа зона за възстановяване, където се съхраняват данните за възстановяване на системата. За да проверите обема на зоната за възстановяване, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, щракнете с десен бутон върху Компютър и изберете Управление. 2 Щракнете върху Управление на дисковете в Съхраняване в левия прозорец. Обемът на зоната за възстановяване и общият обем на устройството C са показани в реда Диск 0 в централния екран.