Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дисплей n152 N Какво да правя, ако външният дисплей не се включва? Натиснете клавишите Fn + F7, за да промените изходния дисплей. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 34). Как да стартирам Windows Aero? Следвайте тези стъпки, за да стартирате Windows Aero: 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Персонализиране. 2 Изберете желаната тема от Теми на Aero. За информация за функциите на Windows Aero, като например Windows Flip 3D, вж. Помощ и поддръжка на Windows.

Отстраняване на неизправности > Отпечатване n153 N Отпечатване Какво да правя, ако не мога да отпечатам документ? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Проверете дали принтерът е включен и дали кабелът му е добре свързан към портовете на принтера и на компютъра. Проверете дали принтерът е съвместим с операционната система Windows, инсталирана на компютъра. Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера за принтера, преди да можете да използвате принтера. За повече информация вж. ръководството, придружаващо принтера. Ако принтерът не функционира, след като компютърът се възстанови от енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация), рестартирайте компютъра. Ако с принтера са предоставени функции за двупосочна комуникация, забраняването тези функции от компютъра може да разреши отпечатването. Изпълнете следните стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете Свойства. 3 Щракнете върху раздела Портове. 4 Щракнете махнете отметката на Активирай поддръжка за двупосочен режим. 5 Щракнете върху OK. Това ще деактивира функциите за двупосочна комуникация на принтера, като например обмен на данни, следене на състоянието и дистанционен панел.