Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Информация

Информация за международната програма ENERGY STAR(R) > n164 N Информация за международната програма ENERGY STAR(R) Информацията по-долу е приложима единствено по отношение на продуктите, отговарящи на изискванията на ENERGY STAR. В качеството си на партньор на ENERGY STAR, Sony потвърждава, че този продукт отговаря на стандартите за енергийна ефективност на ENERGY STAR. Международната програма на ENERGY STAR за офис оборудване е международна програма, която насърчава пестенето на енергия при използването на компютри и офис оборудване. Програмата подкрепя развитието и разпространението на продукти с функции, които ефективно намаляват разхода на енергия. За подробна информация относно програмата ENERGY STAR посетете следните уеб сайтове: ❑ http://www.energystar.gov (САЩ) ❑ http://www.eu-energystar.org (Европа) Този компютър е създаден в съответствие със стандартите на ENERGY STAR и се доставя със следните настройки за пестене на енергия, които са активни, когато компютърът работи на захранване от електрическата мрежа: ❑ Задното осветяване на LCD дисплея се изключва автоматично след не повече от 15 минути неактивност. ❑ Компютърът влиза в режим на заспиване след не повече от 30 минути неактивност. Натиснете произволен клавиш, за да върнете компютъра в нормален режим.

Търговски марки > n165 N Търговски марки SONY и емблемата на SONY са регистрирани търговски марки на Sony Corporation. VAIO, емблемата на VAIO и другите имена на продукти или услуги на Sony са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation или на някой от представителите фирмата. i.LINK е име, което означава IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep и Atom са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero и емблемата на Windows са търговски марки на концерна на Microsoft. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , емблемата на Blu-ray Disc и емблемата на Blu-ray 3D са търговски марки на Blu-ray Disc Association. Думата и емблемите BLUETOOTH са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е с лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели. Roxio Easy Media Creator е търговска марка на Sonic Solutions. WinDVD е търговска марка на Corel Inc. PowerDVD е търговска марка на CyberLink.Inc. NVIDIA и 3D Vision са регистрирани търговски марки и/или търговски марки на NVIDIA Corporation в САЩ и други държави. ArcSoft и емблемата на ArcSoft са регистрирани търговски марки на ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion е търговска марка на ArcSoft, Inc. AMD, емблемата на стрелка на AMD, ATI и техни комбинации, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc.