Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на клавиатурата n 34 N Използване на клавиатурата Вашата клавиатура има допълнителни клавиши, които изпълняват специфични за модела задачи. Комбинации и функции с клавиша Fn ✍ Някои функции на клавиатурата може да се използват единствено след зареждането на операционната система. Комбинация/Свойство Fn + (F1): работа с тъчпада Fn + % (F2): без звук Fn + 2 (F3/F4): контрол на силата на звука Fn + 8 (F5/F6): контрол на яркостта Функция Забранява и разрешава тъчпада. Включване и изключване на вградените високоговорители или слушалките. Промяна на силата на звука. За да увеличите силата на звука, натиснете няколкократно клавишите Fn + F4 или натиснете клавишите Fn + F4, след което M или ,. За да намалите силата на звука, натиснете няколкократно клавишите Fn + F3 или натиснете клавишите Fn + F3, след което m или

Използване на компютъра VAIO > Използване на клавиатурата n 35 N Комбинация/Свойство Функция Fn + /T (F7): извеждане на дисплей Служи за превключване на изходния видеосигнал между екрана на компютъра и външен дисплей. Натиснете клавиша Enter, за да изберете изходния дисплей. ! Ако изключите даден кабел за монитор от компютъра, докато е избран външен дисплей за изходен, екранът на компютъра угасва. В такъв случай натиснете клавиша F7 двукратно, като държите натиснат клавиша Fn, след което натиснете клавиша Enter, за да превключите изходния дисплей към екрана на компютъра. Възможно е да не се поддържа използването на няколко монитора едновременно в зависимост от свързания външен дисплей. Fn + / (F9/F10): мащабиране Fn + (F12): хибернация Промяна на размера на изображение или документ, показан в даден софтуер. За да намалите или отдалечите изгледа (намаляване на мащаба), натиснете клавишите Fn + F9. За да увеличите и приближите изгледа (увеличаване на мащаба), натиснете клавишите Fn + F10. Вж. помощния файл, включен във VAIO Control Center, за повече информация. Предоставяне на най-ниското ниво на консумация на електроенергия. Когато изпълните тази команда, състоянията на системата и на свързаните периферни устройства се записва на вграденото устройство за съхранение и системата се изключва. За да възстановите системата до първоначалното й състояние, натиснете бутона на захранването, за да я включите. За подробности относно управление на захранването вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 27).